GANESH QUậN 1

GANESH QUậN 1 Fine Indian Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3823 4785


Ganesh Quận 1

38 Hai Bà Trưng
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00
Thứ Ba
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00
Thứ Tư
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00
Thứ Năm
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00
Thứ Sáu
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00
Thứ Bảy
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00
Chủ Nhật
11:30 - 14:00
17:45 - 22:00